Schubert-Datenbank

Neue Suche
D-Verz. Titel Chrono Opus NGA Kommentar Dichter Textincipit
D deest [Fragment ohne Text] ? - Fragment eines Werke... ? ?
D deest [Liedfragment] 1827 ca - verschollen ? ?
D deest [Lied improvised for a play] 1815 - verschollen?; möglic... ? ?
D-Verz. Titel Chrono Opus NGA Kommentar Dichter Textincipit