Schubert-Datenbank

Neue Suche
D-Verz. Titel Chrono Opus NGA Kommentar Dichter Textincipit
986 Gott der Weltschöpfer 1816 ? op. post 112/2 III/2a Uz, Johann Peter Zu Gott, zu Gott fli...
232 Hymne an den Unendlichen 1815 op. post 112/3 III/2a Schiller, Friedrich ... Zwischen Himmel und ...
696 Sechs Antiphonen zum Palmsonntag 1820 op. post 113 I/9
696/1 Hosanna filio David 1820 op. post 113 I/9 Hosanna filio David
696/2 In monte Oliveti 1820 op. post 113 I/9 In monte Oliveti
696/3 Sanctus 1820 op. post 113 I/9 Sanctus, sanctus, sa...
696/4 Pueri Hebraeorum 1820 op. post 113 I/9 Pueri Hebraeorum
696/5 Cum angelis et pueris 1820 op. post 113 I/9 Cum angelis et pueri...
696/6 Ingrediente Domino 1820 op. post 113 I/9 Ingrediente Domino
667 Quintett in A 1819 ? op. post 114 VI/7 "Forellenquintett"
D-Verz. Titel Chrono Opus NGA Kommentar Dichter Textincipit