Schubert-Datenbank

Neue Suche
D-Verz. Titel Chrono Opus NGA Kommentar Dichter Textincipit
D deest Menuett 1813 - Entwurf; Besetzung?
D deest Canon a tre 1816 ? -
D deest Kanon in C 1826 ? - 5 Stimmen
D-Verz. Titel Chrono Opus NGA Kommentar Dichter Textincipit